top of page
Passfr_Robo2.png

PASSFR PLATFORM

Концептуална рамка

Концептуална рамка за международни стандарти за финансово отчитане

Образователни материали

Можете да получите достъп до учебните материали, изготвени на езиците на проекта, като щракнете върху бутоните по-долу.

PPT презентации

Можете да получите достъп до стандартните презентации, изготвени на езиците на проекта, като щракнете върху бутоните по-долу.

За да гледате видеоклипове на други езици, изберете:

Казуси от практиката

Можете да стигнете до казусите, изготвени на езиците на проекта, като щракнете върху бутоните по-долу.

Финансиран е по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Въпреки това, Европейската комисия и Турската национална агенция не могат да бъдат държани отговорни за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Известие за авторски права
Този курс съдържа материали с авторски права на Фондация IFRS®, всички права запазени. МСФО
®Фондация (МСФО®Възпроизведено от проекта PASSFR с разрешение на фондацията. Възпроизвеждането или разпространението на трети страни не е разрешено.

За пълен достъп до стандартите IFRS® и работата на Фондацията IFRS®, моля посетете http://eifrs.ifrs.org.

Опровержение
Съвет по международни счетоводни стандарти® (The International Accounting Standards Board®),
МСФО®
Фондация (МСФО®основа), авторите и издателите се отказват от каквато и да е отговорност за всякакви загуби, такива щети, причинени от небрежност или по друг начин, в резултат на действие или въздържане от действие върху материала в тази публикация.

Известие за търговска марка
„МСФО®“,
на Фондация IFRS®е регистрирана търговска марка и се използва от проекта PASSFR по лиценз, при спазване на условията, съдържащи се тук. За подробности относно държавите, в които се използват и/или регистрирани търговски марки, моляФондация IFRS® (Фондация IFRS®) Свържи се с.

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn

© 2022 PASSFR.EU

PASSFR_LOGO2_ COLOR.png
bottom of page