top of page

PASSFR.EU

Платформа за цифрово обучение за поколение Z: Паспорт по МСФО

Основната цел на проекта PASSFR е да създаде необходимата цифрова образователна инфраструктура за обучение по IFRS® във висшите учебни заведения, като се вземат предвид уникалните характеристики на студентите от поколение Z.

PASSFR_LOGO2_ COLOR.png
bottom of page