top of page
Passfr_Robo2.png

PASSFR PLATFORM

MMC29

Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

Образователни материали

Можете да получите достъп до учебните материали, изготвени на езиците на проекта, като щракнете върху бутоните по-долу.

PPT презентации

Можете да получите достъп до стандартните презентации, изготвени на езиците на проекта, като щракнете върху бутоните по-долу.

За да гледате видеоклипове на други езици, изберете:

Казуси от практиката

Можете да стигнете до казусите, изготвени на езиците на проекта, като щракнете върху бутоните по-долу.

Финансиран е по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Въпреки това, Европейската комисия и Турската национална агенция не могат да бъдат държани отговорни за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Известие за авторски права
Този курс съдържа материали с авторски права на Фондация IFRS®, всички права запазени. МСФО
®Фондация (МСФО®Възпроизведено от проекта PASSFR с разрешение на фондацията. Възпроизвеждането или разпространението на трети страни не е разрешено.

За пълен достъп до стандартите IFRS® и работата на Фондацията IFRS®, моля посетете http://eifrs.ifrs.org.

Опровержение
Съвет по международни счетоводни стандарти® (The International Accounting Standards Board®),
МСФО®
Фондация (МСФО®основа), авторите и издателите се отказват от каквато и да е отговорност за всякакви загуби, такива щети, причинени от небрежност или по друг начин, в резултат на действие или въздържане от действие върху материала в тази публикация.

Известие за търговска марка
„МСФО®“,
на Фондация IFRS®е регистрирана търговска марка и се използва от проекта PASSFR по лиценз, при спазване на условията, съдържащи се тук. За подробности относно държавите, в които се използват и/или регистрирани търговски марки, моляФондация IFRS® (Фондация IFRS®) Свържи се с.

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn

© 2022 PASSFR.EU

PASSFR_LOGO2_ COLOR.png
bottom of page