top of page
Passfr_Robo2.png

PASSFR PLATFORM

CADRUL CONCEPTUAL

Cadrul conceptual pentru raportarea financiară

STANDARDE IFRS

IFRS 1

Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

IFRS 2

Plăți pe bază de acțiuni

 

IFRS 3

Combinări de întreprinderi

IFRS5

Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activităţi întrerupte

IFRS 6

Explorarea și evaluarea resurselor minerale

IFRS 7

Instrumente financiare: informații de furnizat

 

IFRS 8

Segmente operaționale

IFRS 9

Instrumente financiare

IFRS 10

Situații financiare consolidate

 

IFRS 11

Angajamente comune

IFRS 12

Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități

IFRS 13

Evaluarea la valoarea justă

 

IFRS 14

Conturi de amânare aferente activităților reglementate

 

IFRS 15

Venituri din contractele cu clienții

IFRS 16

Contracte de leasing

 

IFRS 17

Contracte de asigurare

 

STANDARDE IAS

IAS 1

Prezentarea situațiilor financiare

IAS 2

Stocuri​

 

IAS 7

Situația fluxurilor de trezorerie

 

IAS 8

Politici contabile, schimbări de estimări contabile şi erori

IAS 10

Evenimente ulterioare perioadei de raportare

IAS 12

Impozitul pe profit

IAS 16

Imobilizări corporale

IAS 19

Beneficiile angajaților

IAS 20

Contabilitatea subvențiilor

guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală

IAS 21

Efectele variației cursurilor de schimb valutar

IAS 23

Costurile îndatorării

 

IAS 24

Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate

 

IAS 26

Contabilitatea și raportarea pentru planurile de pensii

IAS 27

Situații financiare individuale

IAS 28

Investiții în entități asociate și asocieri în participație

 

IAS 29

Raportare financiară în economiile hiperinflaționiste

IAS 32

Instrumente financiare: prezentare

IAS 33

Rezultatul pe acțiune

 

IAS 34

Raportarea financiară interimară

 

IAS 36

Deprecierea activelor

IAS 37

Provizioane, datorii contingente și active contingente

IAS 38

Imobilizări necorporale

 

IAS 39

Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare

IAS 40

Investiții imobiliare

IAS 41

Agricultură

 

PASSFR_LOGO2_ COLOR.png
bottom of page